When you open up space in the body, you open up space in the mind. Christopher HarrisonANTIGRAVITY® AERIAL YOGA

Joga se neprestano razvija in je v zadnjih letih, v primerjavi s preteklimi tisoč leti, doživela izreden preskok. AntiGravity® Aerial Yoga je najnovejša različica, ki je ustvarila popolnoma nov žanr joge s tem, ko je premaknila obliko vadbe s tal na salambo (visenje). Budisti pravijo, da je naloga jogija asamsaktah: ostati nevezan, neodvisen, kar zahteva odprt um glede novih interpretacij. 
Tako kot je B.K.S. Iyengar jogi dodal pripomočke in Bikram toploto, ji je Christopher Harrison dodal visenje, letenje.

Joga je urjenje zavedanja telesa, duha in uma. Kljub številnim raznolikim tehnikam, ki so se pojavile skozi leta, je to osnova te oblike vadbe in stalnica pri vseh različicah joge. AntiGravity® Aerial Yoga je precej drugačna od tradicionalnih oblik joge, saj gre za tehniko fuzije, zlitja tehnike na napravi. Vendar pa še vedno sledi istemu načelu ter obravnava človeka kot celoto ter ozavešča zavedanje in dihanje.

Raziščite razvoj joge v trodimenzionalnem prostoru! Vsaka asana, vsaka vinjasa sekvenca, vsak prijem/ovoj/zanka na Harrisonovi AntiGravity® vreči ima svoje ime in je vodena z jasnim zaporedjem. Z uporabo Harrisonove AntiGravity® vreče kot vzvoda in kot naprave, ki omogoča svobodno gibanje v vseh smereh odprtega prostora, so ure narejene tako, da so varne, zabavne in polne izzivov. AntiGravity® Intelligent Aerial tehnike so odobrili AFAA, ACE, CYO in Yoga Alliance.